Over ons

Mediators Noord Holland Noord wordt gevormd door circa 50 mediators, waarvan het overgrote deel bij het MfN zijn aangesloten en die in verschillende sectoren van de samenleving werken. Er worden ieder jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd in de vorm van workshops en netwerkbijeenkomsten om de vaardigheden op peil te houden en om de nodige contacten te onderhouden.Tevens zijn een aantal intervisiegroepen geformeerd op diverse locaties in de kop van Noord-Holland.( grens is boven het Noordzee kanaal)

Contributie

De contributie voor het kalenderjaar 2014 is vastgesteld op € 75,00.

Tevens wordt er een éénmalig bedrag ad € 100,00 gevraagd voor de vermelding op onze website MNHN.

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden op onze website.

Activiteiten

Jaarlijks, meestal in het najaar, wordt er een workshopdag georganiseerd waarbij de leden 2 workshops kunnen volgen. In principe zijn deze workshops gratis maar soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. Dit is afhankelijk van de inleiders die worden aangetrokken.

Daarnaast verzorgt de commissie Workshop & Training een workshopmiddag in het voorjaar waar wel kosten aan verbonden zijn.Ook proberen we één keer per jaar een netwerk bijeenkomst te organiseren.

De geplande workshops zijn goed voor in totaal 9 PE punten.

Intervisie 

Momenteel zijn er 6 intervisiegroepen actief in Noord-Holland Noord. Zodra u zich als nieuw lid van onze vereniging opgegeven hebt kunt u aangeven of u wilt deelnemen aan een intervisiegroep. Intervisie is verplicht gesteld door het MfN en ook hiermee kunt u PE punten verwerven. Zie ook het reglement Intervisiegroepen.